Menu Sluiten

Voor alle bezorgers van het kerkblad ‘Onderweg’.

Het eerstvolgende kerkblad ligt klaar op:
Zondag 3 April 2022 in de hal van de kerk.
Bent u als bezorger deze zondag niet in de kerk ,dan kunt u de boekjes afhalen bij :
Dhr. G. J. Sikkema, Gebr. Gootjesstraat 39, Baflo
Telefoon: 06-11094344/ 0595-424222.


Voor vragen en klachten over de bezorging kunt u ook terecht op bovenstaand adres.

Kopij voor het nummer van April kunt u inleveren tot zaterdag 26 Maart 2022 vóór 18.00 uur via email: redactieonderweg@hotmail.com

(NB! : in het vervolg mag dit als bijlage op A4-formaat)

Als gift voor ‘Onderweg’ kunt u het volgende rekeningnummer gebruiken:
IBAN-rekeningnummer: NL90 RABO 0304900184

 (Per uitgave is dit ongeveer € 1,00 … er zijn 10 nummers per jaar)