Menu Sluiten

Van de redactie:

Voor alle bezorgers van het kerkblad ‘Onderweg’. Het eerstvolgende kerkblad ligt klaar op zaterdag 4 Mei 2024.

U kunt u de boekjes afhalen bij:
Dhr. G. J. Sikkema
Gebr. Gootjesstraat 39, Baflo
Telefoon 06-11094344 / 0595-424222.

Voor vragen en klachten over de bezorging kunt u ook terecht op bovenstaand adres.

Kopij voor het nummer van Juni 2024 kunt u inleveren tot zaterdag 25 Mei 2024
vóór 18.00 uur via email: redactieonderweg@hotmail.com

(NB! : in het vervolg mag dit als bijlage op A4-formaat)

Als gift voor ‘Onderweg’ kunt u het volgende rekeningnummer gebruiken:
IBAN-rekeningnummer: NL90 RABO 0304900184

 (Per uitgave is dit ongeveer € 1,00 … er zijn 10 nummers per jaar)