Menu Sluiten

Van de redactie:

Voor alle bezorgers van het kerkblad ‘Onderweg’. Het eerstvolgende kerkblad ligt klaar op zondag 1Oktober 2023.

U kunt u de boekjes afhalen bij:
Dhr. G. J. Sikkema
Gebr. Gootjesstraat 39, Baflo
Telefoon 06-11094344 / 0595-424221.

Voor vragen en klachten over de bezorging kunt u ook terecht op bovenstaand adres.

Kopij voor het nummer van Oktober 2023 kunt u inleveren tot zaterdag 23 September 2023
vóór 18.00 uur via email: redactieonderweg@hotmail.com

(NB! : in het vervolg mag dit als bijlage op A4-formaat)

Als gift voor ‘Onderweg’ kunt u het volgende rekeningnummer gebruiken:
IBAN-rekeningnummer: NL90 RABO 0304900184

 (Per uitgave is dit ongeveer € 1,00 … er zijn 10 nummers per jaar)