Menu Sluiten

ONDERWEG

Bij aanvang van de taak ‘Onderweg’ nam ik voor mijzelf het besluit te stoppen als ik 65 werd, in 2023 … dit jaar dus.

Eind 2022 heb ik hierover een mail gestuurd naar de kerkenraad, met daarbij de aantekening dat er (naast de vaste rubrieken) bijzonder weinig kopij wordt aangeleverd. Naar aanleiding van o.a. het bovenstaande is vervolgens met een kleine groep gekeken naar de informatie / communicatie / publicatie richting gemeente.

Dit gebeurt via:

 • Gemeenteberichten
 • Onderweg
 • Beamer (voorafgaand aan de dienst)
 • Website
 • Nieuwsbrieven
 • Groninger kerkbode

Punten die genoemd zijn:

 • Door te weinig ‘menskracht’ binnen onze gemeente, zal het vinden van opvolging niet meevallen.
 • De kerkdiensten staan wekelijks vermeld in diverse kranten en 1 x per maand in De Schakel.
 • Het ‘nieuws’ uit de Gemeenteberichten en de Onderweg overlappen elkaar vaak.

Het zou natuurlijk prachtig zijn als er een opvolger komt, die de redactie-taak op zich neemt.

Lukt dit niet, dan zal de laatste Onderweg begin juli verschijnen met info tot 1 oktober.

Hoe dan verder?

 • Om de Gemeenteberichten digitaal te ontvangen, vragen we u zich zoveel mogelijk aan te melden bij Pieter Jan Berghuis, (berghuis.pj@gmail.com) zodat u in de verzendlijst kunt worden opgenomen en zo op de hoogte blijft van het kerkelijk reilen en zeilen.
 • 1 x per jaar komt er een bewaar-exemplaar met de algemene informatie, zoals telefoonnummers, rekeningnummers enz.
 • Bij bijzondere gebeurtenissen komt er -zoals wel vaker- een nieuwsbrief.

Er zal een manier gevonden (moeten) worden om zo veel mogelijk alle informatie te verstrekken, al gaat dit wellicht op een andere manier dan u gewend bent.

Namens de ‘info-groep’

met vriendelijke groet, Theresia