Menu Sluiten

Voorzitter: Dhr. H. Veenstra, telefoon: 06-53154851
Kerkelijk werker: Mevr. M.H. Stokroos, telefoon: 06-12435402
Scriba: Mevr. I. Laan, telefoon: 06-53584162
Email: scribakerkraad@gmail.com

Ouderlingen: Dhr. H. Veenstra, telefoon: 06-53154851

Jeugdouderlingen: vacant
Diakenen:
Vacant

Ouderling/Kerkrentmeester
Vacant