Menu Sluiten

Voorzitter: Dhr. H. Veenstra, telefoon: 06-53154851
Kerkelijk werker: Mevr. M.H. Stokroos, telefoon: 06-12435402
Scriba: wordt tijdelijk waargenomen door dhr. G.H. Doornbos, telefoon: 06-29486223,
Email: scribakerkraad@gmail.com

Ouderlingen: Dhr. H. Veenstra, telefoon: 06-53154851


Jeugdouderlingen: Mevr. P. Ellerkamp
Diakenen: Dhr. W. Edeler (Zie Ambtsgroep Diaconaat)

Ouderling/Kerkrentmeester
Dhr. S. Prins, telefoon: 0595-528633
Dhr. R.P. Meijer, telefoon: 06-20445433

Notulist: Mevr. J.F. Werkman