Menu Sluiten

Regelmatig vinden er verhuizingen plaats binnen de gemeente of vertrekken er leden naar een andere gemeente. Wilt u deze adreswijzigingen en het aanvragen en/of afgeven van uw attestatie door geven aan het adres van het kerkelijk bureau?

Contactpersoon: Mevr. A.A. Kuizenga-Baar, telefoon: 0595-424354, email: leden@pgbaflo.nl
Adres: Gebr. Gootjesstraat 21, 9953 PV Baflo

Bericht van overlijden, huwelijk, geboorte, jubilea en overige mededelingen graag naar de kerkenraad, via het volgende adres: Mevr. I. Laan, Wilhelminalaan 8, Baflo
Email: scribakerkraad@gmail.com / telefoon: 06-53584162

Als u overdag iemand van de kerk wilt spreken dan kunt u contact opnemen met
dhr. J. P. van der Leij, telefoon: 0595-423961