Menu Sluiten

Op 18 maart 2018 officiële ingebruikname.

Het interieur van de voormalig gereformeerde, nu protestantse, Immanuelkerk aan de Heerestraat in het Groningse Baflo, is stevig vernieuwd.

De voormalig gereformeerde, nu protestantse Immanuelkerk te Baflo (foto: Reliwiki).

Stond de kerk tot voor kort nog vol kerkbanken, sinds enige tijd zijn deze vervangen door stoelen. Belangstellenden konden ‘een uniek exemplaar’ van deze kerkbanken kopen: de korte voor € 20 en de lange voor € 30. Weliswaar ging het daarbij niet – zoals in de pers werd meegedeeld – om ‘17de eeuwse’ banken, maar ze gingen desondanks allemaal van de hand. De kleur van de stoelen werd gekozen in zachte pasteltinten, die overeenkomen met de kleuren van de nog steeds aanwezige, oorspronkelijke glas-in-loodramen van de kerk.

Verder werd in de kerkzaal vloerverwarming aangebracht en werd een nieuwe vloer gelegd. Last but not least werd ook de toegankelijkheid voor invaliden verbeterd en werd een invalidentoilet aangebracht. Veel vrijwilligers hebben aan de verbouwing meegewerkt.

Met de verbouwing van de kerk werd in juni 2017 begonnen. De kosten konden voor een groot deel worden betaald uit de verkoop van de naast de kerk gelegen pastorie. De kerkenraad hoopt dat door de modernisering van de kerkzaal de kerk ook meer als ontmoetingscentrum voor het dorp kan gaan fungeren. Overigens hoort ook het naast de kerk staande zalencentrum ‘Concordia’ aan De Wier tot de Immanuelkerk.

Het vernieuwde interieur van de Immanuelkerk te Baflo.

Hoewel de kerk vanaf november 2017 al ‘voorzichtig’ weer in gebruik genomen werd, zal op 17 maart 2018 ‘Open Huis’ gehouden worden met allerlei activiteiten. Op zondag 18 maart 2018 wordt om half tien de officiële ingebruikname van de vernieuwde kerkzaal gevierd. Voorganger in die dienst is ds. Jansen. ‘Daarmee wordt als gefuseerde Protestante Gemeente Baflo c.a. aan een nieuwe fase begonnen. een bijzonder en emotioneel moment voor veel gemeenteleden, want hiermee nemen we afscheid van de oude situatie die voor veel leden verbonden is aan herinneringen’, aldus de kerkenraad.

Protestantse Gemeente.

De Gereformeerde Kerk te Baflo en de Hervormde Gemeente Baflo-Rasquert-Tinallinge besloten per 13 september 2003 te federeren met elk een eigen kerkenraad. Momenteel is de samengevoegde Protestantse Gemeente te Baflo c.a. een feit.