Menu Sluiten

Sinds een paar jaar regel ik de bloemengroet van de kerk. Elke week staan er bloemen in de kerk, die in eerste instantie bedoeld zijn voor mensen die thuisgekomen zijn uit het ziekenhuis.
De ouderen in onze gemeente ontvangen sowieso een bloemengroet met Kerst.

Ook gaat er af en toe een bloemengroet naar leden van onze kerkelijke gemeente als er iets bijzonders heeft plaatsgevonden.

Mocht er op de betreffende zondag niemand zijn die uit het ziekenhuis is gekomen, dan gaan de bloemen meestal naar alleenstaande (oudere) leden of iemand in Viskenij, Woonvorm of de Twaalf Hoven.

Schroom niet om mij te vragen of iemand de bloemen vanuit de kerk mag ontvangen. Ik weet natuurlijk ook niet altijd of er mensen zijn die een ziekenhuis opname of wat dan ook hebben meegemaakt.

Contactpersoon:
Jannie Dijkman-Kampinga