Startzondag 5 september 2021

Oproep voorbereiding startzondag. Op zondag 5 september zullen we het nieuwe seizoen met elkaar gaan inluiden. Hopelijk wordt het een seizoen waarin ontmoeting weer een centrale plaats kan krijgen in het samen kerk-zijn. Het landelijk thema is: “Gods Koninkrijk”. Het thema van startzondag is: “Onze Vader”. We hebben al een band uit Groningen weten te vragen. Hoe we hier verder handen en voeten aan geven is aan ons allen. Het is fijn dit met een aantal van jullie voor te bereiden. De vraag wie er zin heeft om mee te doen aan de voorbereidingen staat nog steeds open. Je kan dit aangeven aan Marleen Stokroos (06-12435402) of aan Henk Veenstra (06-53154851). We willen er graag met elkaar een mooie dienst/dag van maken.

Aankomende activiteiten

Gedicht:

Draad van hoop
Gedicht over dromen als weg naar een mooiere aarde.

Draad van hoop.
Dromen is niet wegvluchten
in een fantasiewereld
en je terugtrekken uit
het leven van alledag.
Dromen is niet je ogen sluiten
voor de harde werkelijkheid:
voor de problemen op je weg
of de ellende in de wereld.

Dromen is je voorstellen
dat de wereld beter kan:
dat er mogelijkheden zijn
die je normaal niet ziet.
Dromen is voelen
dat geluk toch nog bestaat,
is je koesteren in liefde
die in het echt even kwijt is.

Wie droomt, spint een draad
van houvast en hoop
om zich aan op te trekken
als het leven grauw is.
Wie droomt met open ogen
ontdekt een weg
naar een mooiere aarde
en een beter bestaan.