Menu Sluiten

Gevraagd: een eindredacteur voor de Groninger Kerkbode

(van alle gemeenten van de Protestantse Kerk Nederland in de provincie Groningen)

In verband met het aanstaande afscheid van de heer R. Tuitman zoekt de redactie een eindredacteur voor de Groninger Kerkbode.

Functie omschrijving: de eindredacteur is de verbindende factor tussen redactie en uitgever.

Wat de eindredacteur doet:

. Hij/zij ontvangt en ordent tweewekelijks de kopij voor het volgende nummer en zorgt voor
  tijdige aanlevering bij de uitgever/drukker (Dekker Media, Leeuwarden
. Hij/zij corrigeert de kopij naar stijl en spelling
. Hij/zij overlegt, indien nodig, met de uitgever over de lay out
. Hij/zij maakt voor de redactie een rooster m.b.t. de bijdrage voor de voorpagina
  (het kerkelijk jaar is daarvoor het uitgangspunt)
. Hij/zij attendeert, zo nodig, redactieleden op verwachte bijdragen
. Hij/zij wordt bijgestaan door een adjunct-eindredacteur

Waaraan de eindredacteur moet voldoen:

. Hij/zij moet goed kunnen omgaan met computer en internet
. Hij/zij heeft een goed gevoel voor correct taalgebruik
. Hij/zij heeft enige kennis van en inzicht in kerkelijke en theologische zaken
. Hij/zij heeft wekelijks 8 uur beschikbaar
. Hij/zij moet accuraat en gedisciplineerd kunnen werken
. Hij/zij is bereid samen met de redactie te vergaderen (4 á 5 keer per jaar),
  daarnaast is er regelmatig contact via telefoon en e-mail
. Hij/zij weet wanneer het gewenst is terug te koppelen naar hoofdredacteur of redactie

Wat geboden wordt:

. De functie van eindredacteur is een vrijwilligersfunctie, net als die van de overige redactieleden.
  Gemaakte reiskosten kunnen worden gedeclareerd.
  Het abonnement op de Groninger Kerkbode is gratis.
. De eindredacteur (m/v) gaat deel uitmaken van een collegiaal en enthousiast redactieteam.

Hebt u vragen of bent u geïnteresseerd?

U kunt daarvoor contact opnemen met:

Ds. H. Pol te Zuidhorn
Tel.: 0594 – 507108
h.pol@xs4all.nl

Ds. H. Schuur te Bedum
Tel.: 06 – 22486073
h.m.schuur@kpnmail.nl