Corona gebruiksplan

Corona gebruiksplan van de Protestantse Gemeente Baflo

Beste allen, tot onze vreugde mogen we elkaar weer ontmoeten in de kerk. Dit kan onder voorwaarde van een gebruiksplan volgens het protocol en richtlijnen van de PKN op basis van de RIVM. Wij hebben ervoor gekozen om de kerkdiensten te beginnen m.i.v. 5 juli en in eerste instantie in de Immanuelkerk. Via deze weg willen we u informeren over dit plan.

Als zitplaats is de kerk ingedeeld in 3 groepen, vanaf het podium gezien.

  • Alleen-gaanden zitten in het midden.
  • Stellen zitten links in de kerk (bij ingang hoofddeur)
  • Gezinnen zitten rechts in de kerk (bij ingang Rasquert-kant)


Reserveren:
U dient zich van te voren aan te melden voor zaterdag 13.00 uur.
Per mail: johanvanderleij5@gmail.com of per telefoon: 06 44878148 (Johan van der Leij).

We verwachten dat het aantal mensen beneden het maximale toegestane aantal blijft. Mensen die zonder aanmelden komen moeten zich ter plekke registreren. Registratie is een voorwaarde en ten dienste van contactonderzoek bij een mogelijk uitbraak.

Kwetsbare mensen
Bij de ingang worden kwetsbare mensen volgens de richtlijn van RIVM door de coördinatoren (koster + ouderlingen en anderen) begeleidt. Er wordt gevraagd naar ziekteverschijnselen. Mensen met ziekteverschijnselen dienen thuis te blijven!

Aantallen
Er kunnen maximaal 80 mensen in de kerkzaal (60 vóór de schuifdeuren plus 20 mensen in de achterzaal), bij overschrijding kunnen er nog 15 mensen naar de galerij.

Looproutes
Bij binnenkomst dient u achterin te beginnen met plaatsnemen om vervolgens per rij naar voren aan te sluiten. Bij het verlaten van de kerk: vanaf vooraan, rij voor rij uitgaan. De zijde van binnenkomst aanhouden in de kerkzaal. Stellen door hoofddeur en gezinnen door Rasquerder-deur in en uitgaan. Desgewenst volgt u de aanwijzing van de coördinatoren.

Collecten
Bij voorkeur vragen wij u te betalen per bank zoals nu. (Eventueel in de postbus buiten)

Ontsmetten / ontsmettingsplan
Bij iedere ingang zijn middelen aanwezig om uw handen te ontsmetten (ontsmettingsmiddel + papieren doekjes). Ook in de toiletten ligt ontsmettingsmiddel met papieren doekjes. Toiletgebruik dient zoveel mogelijk te worden voorkomen. Als u verwacht gebruik te moeten maken van het toilet, dan graag vooraan in de kerk plaatsnemen. Na iedere dienst wordt alles volgens protocol gereinigd. Ook na het verlaten van de kerk dient u uw handen te reinigen.

Er kan geen gebruik van keuken en kapstokken worden gemaakt. U kunt uw kleding ophangen op uw stoel opdat kledingcontact en opstopping wordt voorkomen. Met gepaste afstand kunnen we 1x per maand koffiedrinken.

Oppas en kindernevendienst. Voor de overige zondagen in augustus is er vooralsnog geen kindernevendienst en kinderoppas.

Let op, deze voorschriften kunnen worden bijgesteld volgens de richtlijnen van het RIVM. Als kerk willen we het virus niet verder verspreiden en toch het gemeenteleven gaande houden. We zoeken naar een weg om het kerkelijk leven doorgang te laten vinden. Door 1.5 meter afstand te houden, geen samen vorming bij in- en uitgang te vormen, het opvolgen van dit gebruiksplan en als mensen met klachten thuis blijven, verwachten we op een veilige manier kerkdiensten te kunnen houden.

Dit alles vastgelegd in de kerkenraadsvergadering van dinsdag 2 juni 2020.

Jezus roept hier mensen samen die in woord, gebed en lied.
Gods aanwezigheid beamen, geen belofte gaat teniet
Prijs nu God, die goed en trouw is, prijs de Zoon die mensen kent,
prijs de Geest die als de Trooster zich naar ons heeft toegewend. (lied 975:1
)

Wij hopen in dit geloof elkaar weer te mogen ontmoeten.
Alle goeds en een hartelijke groet van de kerkenraad en kerkrentmeesters.

Aankomende activiteiten

sep
26
zo
2021
10:00 Bevrijdingsdienst @ Immanuelkerk
Bevrijdingsdienst @ Immanuelkerk
sep 26 @ 10:00 – 11:00
Voorganger: ds. P. Gootjes
19:00 Zondagavondzang @ GKV Baflo
Zondagavondzang @ GKV Baflo
sep 26 @ 19:00 – 19:45
Presentatie: Roelf Fokkinga U kunt meeluisteren via: GKV Baflo – Kerkdienstgemist.nl
sep
29
wo
2021
20:00 Vorming en Toerusting @ PKN Sauwerd
Vorming en Toerusting @ PKN Sauwerd
sep 29 @ 20:00 – 22:00
De commissie Vorming & Toerusting van de Protestantse Gemeente Adorp-Wetsinge-Sauwerd en de Protestantse Gemeente Baflo c.a. zal haar eerste lezing weer gaan houden. De commissie is heel blij dat het[...]
okt
10
zo
2021
20:00 Brainstorm avond Jongvolwassenen
Brainstorm avond Jongvolwassenen
okt 10 @ 20:00 – 22:00
Iedereen tussen de 20 en 50 is van harte welkom om mee te denken over jullie plek binnen de kerkelijke gemeente. Henk Veenstra en Marleen Stokroos willen graag na een[...]

Gedicht:

Draad van hoop
Gedicht over dromen als weg naar een mooiere aarde.

Draad van hoop.
Dromen is niet wegvluchten
in een fantasiewereld
en je terugtrekken uit
het leven van alledag.
Dromen is niet je ogen sluiten
voor de harde werkelijkheid:
voor de problemen op je weg
of de ellende in de wereld.

Dromen is je voorstellen
dat de wereld beter kan:
dat er mogelijkheden zijn
die je normaal niet ziet.
Dromen is voelen
dat geluk toch nog bestaat,
is je koesteren in liefde
die in het echt even kwijt is.

Wie droomt, spint een draad
van houvast en hoop
om zich aan op te trekken
als het leven grauw is.
Wie droomt met open ogen
ontdekt een weg
naar een mooiere aarde
en een beter bestaan.