Van de kerkenraad

Berichten vanuit de kerkenraad

m.b.t. gemeenteopbouw – gemeentevorming

Aftreden kerkenraadslid

Ruim 2 jaar geleden heeft Anja Prins aangegeven om naast haar pastorale taak ook toe te willen treden als diaken tot de kerkenraad. Ze was voornemens om het voor een jaar te proberen, het is ruim twee jaar geworden. Helaas heeft Anja nu besloten om zich om persoonlijke redenen terug te trekken als diaken binnen de kerkenraad. We betreuren uiteraard dit besluit ten zeerste maar natuurlijk respecteren en begrijpen we het ten volle. Anja blijft haar pastorale taken wel vervullen. Op een later moment zullen we afscheid van Anja nemen als diaken en kerkenraadslid, tot die tijd blijft Anja actief lid.

Dit betekent dat we als kerkenraad, maar zeker ook als gemeente ons moeten gaan bezinnen op de samenstelling van een volwaardige kerkenraad en een verdere invulling m.b.t. de diaconie.

Ook hier komen we op een later moment op terug.

Notulist kerkenraad

Tot onze vreugde heeft Jenny Werkman aangegeven voor de aankomende periode onze notulist te willen zijn. Deze kwaliteit en inzet van Jenny is een grote aanwinst voor het functioneren van de kerkenraad.T.z.t. zullen we ook Jenny officieel in een kerkdienst verwelkomen en zal ze de afspraak van geheimhouding bevestigen.

Stoppen van de liturgiecommissie

Na vele jaren betrokken werk hebben Thalia Bregman, Janny Koenes en Trix Mulder aangeven dat ze hun taak binnen de liturgiecommissie willen beëindigen. Na vormgeven van vele inspiratievolle diensten is het tijd om het stokje door te geven. Dit betekent dat we op dit moment geen liturgiecommissie hebben. Enerzijds spijtig, anderzijds geeft het ruimte voor iets nieuws op het terrein van samen vieren. T.z.t. zullen we ook een moment van dank aan Thalia, Janny en Trix voor al hun inzet vormgeven.

Prille ontwikkelingen

Er zijn eerste stappen gaande om naast de zondagse erediensten te gaan experimenteren met een aantal oecumenische vespervieringen voor alle gezindten en belangstellenden op een zondagavond in de kerk van Tinallinge. De coronamaatregelingen hebben dit proces op een laag pitje gezet, maar dit zal zeer zeker bij meer ruimte aan overleg weer opgepakt gaan worden.

Daarnaast gaan Johanna Koenes, Ditta Kombrink en Marleen Stokroos zodra de coronamaatregelingen dit toestaan een eerste oriëntatie aan voor samenwerking met de werkgroep Vorming en Toerusting van de PKN Adorp-Wetsinge-Sauwerd.

Ook hopen we zodra mogelijk de afgezegde gemeenteavond met ds. Jan Hommes weer op te kunnen pakken.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

Roel Meijer en Marleen Stokroos

Aankomende activiteiten

aug
1
zo
2021
19:00 Zondagavondzang @ GKV BAFLO
Zondagavondzang @ GKV BAFLO
aug 1 @ 19:00 – 19:45
Presentatie: Klara Norg U kunt meeluisteren via: GKV Baflo – Kerkdienstgemist.nl
aug
8
zo
2021
09:30 Eredienst @ OLV Tinallinge
Eredienst @ OLV Tinallinge
aug 8 @ 09:30
Voorganger: ds. C. Boonstra
19:00 Zondagavondzang @ Immanuelkerk Baflo
Zondagavondzang @ Immanuelkerk Baflo
aug 8 @ 19:00 – 19:45
Presentatie: Roelf Fokkinga U kunt meeluisteren via: Protestantse gemeente Baflo c.a. – Kerkdienstgemist.nl
aug
15
zo
2021
11:00 Eredienst @ Immanuelkerk Baflo
Eredienst @ Immanuelkerk Baflo
aug 15 @ 11:00
Voorganger: ds. H. Jansen
19:00 Zondavondzang @ GKV BAFLO
Zondavondzang @ GKV BAFLO
aug 15 @ 19:00 – aug 16 @ 19:45
Presentatie: Henk Veenstra U kunt meeluisteren via: GKV Baflo – Kerkdienstgemist.nl
aug
22
zo
2021
11:00 Eredienst @ Immanuelkerk Baflo
Eredienst @ Immanuelkerk Baflo
aug 22 @ 11:00
Voorganger: ds. M. Langenburg
19:00 Zondagavondzang @ Immanuelkerk Baflo
Zondagavondzang @ Immanuelkerk Baflo
aug 22 @ 19:00 – 19:45
Presentatie: Wina Fokkinga U kunt meeluisteren via: Protestantse gemeente Baflo c.a. – Kerkdienstgemist.nl
aug
29
zo
2021
11:15 Eredienst @ Immanuelkerk Baflo
Eredienst @ Immanuelkerk Baflo
aug 29 @ 11:15
Voorganger: ds. R. Renooij
19:00 Zondagavondzang @ GKV Baflo
Zondagavondzang @ GKV Baflo
aug 29 @ 19:00 – 19:45
Presentatie: Henk Veenstra U kunt meeluisteren via: GKV Baflo – Kerkdienstgemist.nl

Gedicht:

Draad van hoop
Gedicht over dromen als weg naar een mooiere aarde.

Draad van hoop.
Dromen is niet wegvluchten
in een fantasiewereld
en je terugtrekken uit
het leven van alledag.
Dromen is niet je ogen sluiten
voor de harde werkelijkheid:
voor de problemen op je weg
of de ellende in de wereld.

Dromen is je voorstellen
dat de wereld beter kan:
dat er mogelijkheden zijn
die je normaal niet ziet.
Dromen is voelen
dat geluk toch nog bestaat,
is je koesteren in liefde
die in het echt even kwijt is.

Wie droomt, spint een draad
van houvast en hoop
om zich aan op te trekken
als het leven grauw is.
Wie droomt met open ogen
ontdekt een weg
naar een mooiere aarde
en een beter bestaan.