Menu Sluiten

Commissie Vorming & Toerusting

Op dinsdagavond 17 oktober zal Lieke Veldman-Planten een lezing houden over “Barok in Groningen” n.a.v. het gelijknamige boek dat zij en haar man Freerk Veldman geschreven hebben.

Waar denken we aan bij barok? We denken aan druk versierde kerken in Italië, muziek van Bach…. Maar ook in Groningen ontmoeten we barok. Rond 1700 waren hier vier kunstenaars bezig die prachtige dingen gemaakt hebben in de barokstijl, Allert Meijer, schrijnwerker en later stadsarchitect, Jan de Rijk, beeldhouwer in hout en steen, Hermannus Collenius, schilder van historiestukken en portretten en ten slotte Arp Schnitger, orgelbouwer. Freerk Veldman heeft vanaf 1964 onderzoek gedaan waarbij hij de ‘echte dingen’ bekeek en vergeleek om het werk van elk van hen te leren kennen, en heeft daarnaast in archieven hun leven nagespeurd. Freerk heeft over Jan de Rijk al eens een verhaal gehouden in Sauwerd, maar vorig jaar is het boek uitgekomen dat hij en zijn vrouw Lieke geschreven hebben over al dit onderzoek.

Lieke Veldman zal op deze avond u veel van het werk van deze kunstenaars laten zien en vertellen hoe zij samenwerkten.

Balustrade van de orgelgalerij in Pieterburen – Jan de Rijk ca. 1700

Freerk Veldman was directeur van de Menkemaborg. Lieke, eveneens kunsthistoricus, heeft zijn werk en zijn onderzoek altijd enthousiast gevolgd. Daarnaast heeft zij zich onder andere toegelegd op textielgeschiedenis.

De lezing zal plaatsvinden in Baflo, in de Immanuelkerk, aanvang 20.00 uur, kosten 5 euro incl. koffie/thee/koek. Contactpersoon: Kees Raangs (050-3643741 of kees.raangs@kpnmail.nl). De commissie heet u graag welkom!

  • Date : 17/10/2023
  • Time : 08:00 (Europe/Amsterdam)
  • Venue : Baflo, Immanuelkerk, Heerestraat 30