Menu Sluiten

Startzondag

Meer info: Startzondag 5 september

Orde van dienst
Startzondag Baflo – Onze Vader “Uw koninkrijk kome”

Muziek voorafgaande aan de dienst waaronder “Onze Vader” in de uitvoering naar jullie voorkeur

Woord van welkom – Mededelingen
Lied: “Welkom in Gods huis”
Stil gebed.
Votum en Groet
Lied: “Breng ons samen” van Sela.
Lied: “Heer ik kom tot U”, Opwekking 125

Korte Inleiding (preekje 1)     De Geest en het koninkrijk.
Gebed om de Heilige Geest.

De kinderen gaan hun “ding” doen.

Schriftlezing Mattheus 6: 5-18 uit de BGT
Korte Overdenking (preekje 2)
Onder genot van een kopje koffie, gesprek twee aan twee tussen gemeenteleden over het “Onze Vader”.

Lied: “Ik  zal er zijn” van Sela
Lied Our Father – https://www.youtube.com/watch?v=ajMqhFz3FIk
We bidden het “Onze Vader” aan de hand van onze gesprekken.

Wat hebben de kinderen gedaan?
Aandacht voor de jarigen en stoppen van Elise Bregman als KND leiding.

Zegen
Lied: “Zegen”, Opwekking 845

Koffiedrinken en uitleg website
Zo mogelijk enkele liederen wat op de achtergrond tijdens het koffiedrinken.
Gezamenlijke Broodmaaltijd