Menu Sluiten

Kerkenraadsvergadering

De kerkenraad vergaderd in de Immanuelkerk

Deze avond zullen we met twee afgevaardigden van de classis in gesprek gaan over de bezetting in de kerkenraad en onze gemeente. Tot onze vreugde heeft één gemeentelid aangegeven de raad te willen versterken. Een ander gemeentelid heeft het in overweging. We zijn blij dat er mensen zijn die zich aangesproken voelen door de wens om onze raad door eigen gemeenteleden te willen vormen. Daarnaast blijft deze oproep ook nog staan, want voltallig zijn we nog niet. Maar mogelijk geeft het weten dat er “al één schaap over de dam is…” een zetje aan allen die het in overweging hebben!