Juni

Juli/Augustus/September

1

Kerkdiensten

Kerkdiensten

2

Verjaardagen

Verjaardagen

3

Bloemengroet

Bloemengroet

4

Gemeenteleden elders

Gemeenteleden elders

5

Woorden voor Onderweg

Meeleven/informatie

6

Meeleven/Informatie

Woorden voor onderweg

7

In memoriam

In memoriam

8

Omzien naar elkaar

Kansberekening

9

Gedicht

Bedankt

10

Berichten  kerkenraad

Corona gebruiksplan

11

Berichten kerkrentmeester

Brief voor de gemeente

12

Diaconie

Tekenen van hoop te Baflo!

13

Pastoraat

Vakantie in coronatijd

14

Gedicht: Een nieuwe tijd

Inlia

15

Bedankt

Kleurplaat

16

Ik zie er niks in ….

17

 Pinksteren

18

19

20

21

22

23

24

 

Website van de kerk:  www.pgbaflo.nl

 

Van de redactie:

 

Voor alle bezorgers van het kerkblad ‘Onderweg’. Het eerstvolgende kerkblad ligt klaar op zondag 27 september 2020 in de hal van de kerk.

Bent u als bezorger deze zondag niet in de kerk, dan kunt u de boekjes afhalen bij Geert Jan Sikkema, Gebr. Gootjesstraat 39,

telnr. 06-11094344/ 0595-424222. Voor vragen en klachten over de bezorging kunt u ook terecht op bovenstaand adres.

 

Kopij voor het nummer van oktober kunt u inleveren tot zaterdag

19 september vóór 18.00 uur via: redactieonderweg@hotmail.com

(NB! : in het vervolg mag dit als bijlage op A4-formaat)

 

 

 

Als gift voor ‘Onderweg’ kunt u het volgende rekeningnummer gebruiken: IBAN-rekeningnummer: NL90 RABO 0304900184

 

 (Per uitgave is dit ongeveer € 1,00 … er zijn 10 nummers per jaar)

 

Website van de kerk: www.pgbaflo.nl

 

-Actueel nieuws

-Contactadressen

-Kerkdiensten

-Alles uit ‘Onderweg’

-Het kerkrooster voor het hele jaar

-Etc., etc.

 

G. Bregman en PJ.Berghuis