Welkom op de site van onze kerk.

 

Abonneer u nu op de kerkbodeberichten !

 

Geef uw e-mailadres door aan info@pgbaflo.nl en u ontvangt iedere week op uw mail de kerkbodeberichten en evt. nieuwsbrieven van onze gemeente.

 

Wanneer u een kerkdienst nogmaals wilt horen klik dan op de knop "Kerkdienst gemist"voor een live dienst of een eerdere opgenomen dienst.

 

 

 

 

Gemeentebericht Protestantse Gemeente Baflo c.a.

 

Beste allen

 

Een aantal van u zal ongetwijfeld al in de krant hebben gelezen dat het CIO, de koepelorganisatie van kerkgenootschappen oproept tot uitsluitend digitaal vieren van kerkdiensten.

De PKN heeft zich achter deze oproep geschaard. Ook wij geven hier gehoor aan.

Vanaf heden tot nader advies kunt u de diensten alleen online bijwonen.

Desalniettemin hopen wij ook zo het Woord van God, de komst van het Licht en gemeenschap met elkaar te kunnen delen.

 

Gemeentebericht Protestantse Gemeente Baflo c.a.

Online Eredienst op zondag 21 februari om 09.30 in de Immanuelkerk

Voorganger: Dhr. A.P. Schep

Organist: Geert Doornbos

Lector: Trix Mulder

Collecten: 1. Kerk, 2. Werelddiaconaat

Online Eredienst op zondag 28 februari om 11.00 in de Immanuelkerk

Voorganger: Ds. M. Langenburg

Organist: Dirk Stavenga

Lector: Theresia Sportel

Collecten: 1. Kerk, 2. Missionair werk, 3. Jeugd

Zondagavond muziekavond. Elke zondagavond van 19.00-19.30 is er muziek met liederen uit o.a. Johannes de Heer.

Dit alles is online de beleven via: Protestantse gemeente Baflo c.a. - Kerkdienstgemist.nl

Medeleven met elkaar

De bloemen van zondag 7 februari gingen met hartelijke groet van ons allen naar Tineke Drenth (Dr. M. Noordewierstraat 34) Ze werden gebracht door Jannie Dijkman. Tineke, je liet al even weten dat je blij met onze bloemengroet bent. Ook liet je weten dat je herstel na je operatie voorspoedig verloopt. Dat is goed nieuws. We wensen je dan ook een heel goed vervolg hierop toe.

De bloemen van zondag 14 februari gingen met hartelijke groet van ons allen naar

Rentje Kadijk (Maarhuizerweg 5). Ze werden door Trix Mulder bezorgd. Rentje ook jij moest voor even naar het ziekenhuis, maar bent gelukkig weer thuis en herstellende. Ook jou wensen we een goed vervolg op herstel en gezondheid toe. En dit alles doen we natuurlijk niet alleen aan jullie maar ook aan jullie echtgenoten, want ziekte/letsel en herstel draag je altijd samen.

Ook ging er vandaag een boeket bloemen met onze felicitaties en steun naar Stefan en Simone Kollumer (Noordewierstraat 15, 9953 SJ Baflo). Vandaag, maandag 15 februari is het 12,5 jaar geleden dat jullie je liefde bevestigden met een ja-woord. Liefde die jullie door mooie en moeilijke tijden heen draagt. Ook nu in deze tijd waarin jullie zorgen als gevolg van corona toenemen. Ondanks dat jullie je jubileum niet kunnen vieren zoals je het graag had gewild willen jullie niet aan jullie liefde voorbij gaan een groet, een felicitatie, een kaartje doet jullie goed. Via deze weg willen we daarom onze groet en Gods zegen toewensen voor vele liefdevolle jaren met elkaar en met jullie dochters en ook veel kracht in deze voor jullie ook moeilijke tijd.

Ook alle anderen die het om welke reden dan ook moeilijk hebben wensen we Gods kracht en nabijheid toe. Dat Hij als een Licht op uw pad mag zijn.

Mededelingen en vooraankondiging

Op 17 februari, Aswoensdag begint de 40 dagentijd. Ik heug mij de online Paasweek van vorig jaar nog goed. Hoe ik toen nog onwennig zocht naar een manier om zon week vol van symbolen en rituelen te vertolken naar onlinediensten met woorden zonder beeld. Niemand had toen gedacht dat er een tweede jaar gaat volgen met naar alle waarschijnlijkheid weer een aangepaste Stille week. Gelukkig hebben we dit jaar diensten met beeld.

Aswoensdag staat voor de uitnodiging om ons in onze menselijkheid en onze kwetsbaarheid te richten op God. God die onze diepste wezen wil zuiveren van alles wat ons dof en niet tot volheid brengt. Die ons oproept om steeds meer te willen lijken op Jezus, in ons denken, spreken en doen, met ons hoofd, hart en handen. En te kiezen voor wat belangrijk, blijvend en vruchtbaar is. Aswoensdag luidt de tijd in om ons hierop te bezinnen en aan over te geven. Dit jaar geven we in onze gemeente jammer genoeg niet zoveel vorm aan de 40 dagentijd. Na het stoppen van onze liturgie commissie is hier nog geen nieuwe invulling voor gekomen. Binnen de kerkenraad leefden we even met de gedachte om in het verlengde van de mooie kerstavond, samen met de GKV Baflo aan te sluiten bij een landelijke actie van de PKN voor het organiseren van een Passieviering voor het hele dorp. Maar t.g.v. corona hebben we hier toch van afgezien.

We zijn onderwijl wel uitgenodigd om de wekelijkse online avondgebed-viering op woensdagavond van 19.30 tot ongeveer 20.00 uur vanuit de PKN Adorp-Wetsinge-Sauwerd mee te vieren. Deze gebedsdiensten zijn te volgen via https://www.kerkomroep.nl Ze zijn van Aswoensdag t/m de woensdag voorafgaande aan de Stille week.

Ook attendeer ik u op de mogelijkheid om de gratis 40-dagen kalender van Petrus/PKN met het thema: "Ik ben er voor jou" te bestellen.

Ik ben, zegt Gij, de eerste en de laatste, Alfa, Omega, begin en einde. Wie dorst zal Ik om niet te drinken geven uit mijn bron, die bron van levend water. Wie wil mag komen, zegt Gij, komen drinken. Ik zal er zijn.

De kalender werkt de zeven werken van barmhartigheid uit. Via onderstaande link te bestellen:

Bestel de gratis Petrus veertigdagentijdkalender 2021 | Petrus (protestantsekerk.nl) Daarnaast is er ook een online 40 dagen kalender Nieuw! Volg de veertigdagentijdkalender online | Petrus (protestantsekerk.nl) Wat je elke dag een moment van bezinning via je e-mailbox geeft. Wij wensen u in elk geval goede 40 dagen toe. Dat God met u mee op weg gaat, op de weg naar Pasen.

Berichten voor de afkondigingen Als u iets vermeld wilt hebben in de afkondigingen bij de kerkdiensten dan kunt u dit doorgeven aan Geert Doornbos, bij voorkeur per e-mail: scribakerkraad@gmail.com

Berichten voor de kerkbode Als u iets vermeld wilt hebben in de Protestantse Kerkbode en via de gemeenteberichten per mail dan kunt u voor zondagavond aan het einde van de even week doorgeven aan Marleen Stokroos, bij voorkeur per e-mail: m.stokroos@outlook.com

Mede namens de kerkenraad een hartelijke groet, Marleen Stokroos