Welkom op de site van onze kerk.

 

Abonneer u nu op de kerkbodeberichten !

 

Geef uw e-mailadres door aan info@pgbaflo.nl en u ontvangt iedere week op uw mail de kerkbodeberichten en evt. nieuwsbrieven van onze gemeente.

 

Wanneer u een kerkdienst nogmaals wilt horen klik dan op de knop "Kerkdienst gemist"voor een live dienst of een eerdere opgenomen dienst.

 

 

 

 

Gemeentebericht Protestantse Gemeente Baflo c.a.

 

Gemeentebericht Protestantse Gemeente Baflo c.a.

Startzondag op zondag 13 september om 09.30 in de Immanuelkerk

Voorganger: Marleen Stokroos

Organist: Arie van Ballegooijen

Gospelduo: Hans & Karin

Lector: Alies Westerdijk

Koster: Johan v.d. Leij

Collecten: 1. Kerk, 2. Landelijk Jeugdwerk (JOP), 3. Bloemenfonds

Op deze zondag vieren we de gehele dienst met elkaar, ook met de kinderen. Het zal dan ook een beetje "een kliederdienst" op gepaste afstand worden

Eredienst op zondag 20 september om 11.15 in de Immanuelkerk.

Voorganger: Ds. Ineke Wolters

Organist: Dirk Stavenga

Lector: Trix Mulder

Koster: Johan v.d. Leij

Collecten: 1. Kerk, 2. Kerk in Actie Zending

Kindernevendienst: Linda v.d. Wal

Kinderopvang: Klaske

Tinallingervesper op 20 september om 19.00 in de OLVK te Tinallinge

Voorganger: ds. Nel Breeuwsma

Organist: Derk Meijer

Koster: Jannes de Boer

Voor deze dienst hoeft u zich niet van te voren aan te melden

Medeleven met elkaar

De bloemen van zondag 30 augustus gingen met een hartelijke groet van ons allen naar Johanna en Jan Blaauw, Wilhelminalaan 107. Ze werden bezorgd door Jannie Dijkman. Jullie beiden leveren in op jullie gezondheid. Gelukkig zijn er verbeterende operaties mogelijk, maar dit heeft zo haar impact op jullie beiden. De bloemen van zondag 6 september gingen met eenzelfde hartelijke groet naar Sietze en Elly Rustema, Paul Krugerstraat 8.

 Ze werden bezorgd door Grietje Afman. Ook in jullie leven speelt ziekte een grote rol. Een hele spannende tijd ligt achter jullie. Na een langdurige opname in het ziekenhuis en in de Twaalf Hoven van Sietze, zijn ook jullie nu weer samen thuis. We wensen jullie alle vier een goed herstel en Gods dragende kracht toe in alles wat jullie te dragen hebben. Deze dragende Kracht wensen we ook alle anderen toe die het moeilijk hebben of zich anderzijds zorgen maken.

Mededelingen en vooraankondiging

Aanmelden voor de dienst. Het is wenselijk dat u zich de zaterdag voorafgaande aan de dienst in de Immanuelkerk, uw komst aanmeldt via Johan v.d. Leij. Dit om de registratie voor eventueel contactonderzoek door de GGD te vergemakkelijken. Nu hoor ik via huisbezoeken en wandelgangcontact steeds vaker dat het aanmelden als een drempel wordt ervaren. Dat voor diegenen die hun kerkgang afstemmen op het gemoed waarmee ze zondagochtend wakker worden vaker betekent dat ze dan ondanks de zin en behoefte dan toch maar niet gaan. We willen u erop attenderen dat het nog niet aangemeld hebben u niet hoeft te weerhouden. Ook op de zondagochtend zelf kunt u, uw naam en telefoonnummer nog opgeven. Kom daarvoor alleen niet last minute want het kost net een beetje meer tijd voorafgaande aan de dienst. Uw komst is ons samenzijn waard.

Startzondag (13 sept) staat in het teken van het landelijk thema "Het goede leven". Samen met een paar gemeenteleden hebben we zitten brainstormen over dit thema en de opzet van de dienst. Een thema waar we graag ook met u over in gesprek willen gaan. Over de goedheid van ons leven en de goedheid van God. Het wordt een dienst voor jong en oud, met elkaar en alle kinderen. Naast een korte preek, een onderling gesprek op veilige afstand, het samen maken van een bewegend gebed en onderwijl gewoon lekker tekenen op de vloer, kunnen we ook genieten van het optreden van het Gospelduo Hans & Karin. We hopen u te ontmoeten in de kerk, maar als deze stap toch te groot is dan kunt u ook per telefoon of via WhatsApp meepraten en meedoen aan de dienst. Als u nu al weet dat u dit wilt, stuur dan uw telefoonnummer/mobielnummer naar Henk Veenstra (06-53154851 of henk.veenstra@hotmail.nl) of Marleen Stokroos (06-12435402 of m.stokroos@outlook.com) We hopen u op welke wijze dan ook te ontmoeten. De jaarlijkse BBQ leek ons voor dit moment een minder goed idee, deze blijft in het vat voor andere tijden. Ondanks dit gegeven, wordt het vast "goed" en ook gezellig!

Pelgrims-fiets-tocht op zaterdag 19 september. U wordt van harte uitgenodigd om mee te fietsen. Het idee is als volgt: Om 10 uur verzamelen in de Torenkerk van Winsum waar een opening wordt verzorgd, vervolgens via Schouwerzijl en Mensingeweer naar Eenrum, en via Broek en Wierhuizen naar Pieterburen. Vanaf Pieterburen naar de Waddendijk via de Lintman Homan polder naar Westernieland, waar we kunnen lunchen. Via de Noordpolderweg naar Den Andel en Saaxumhuizen en vervolgens naar Baflo en Tinallinge en via de Abbeweersterweg weer naar Winsum waar in de Centrumkerk de tocht rond 16 uur wordt afgesloten met een korte Vesper. Onderweg kunnen we ongeveer tien kerken bezoeken, her en der is koffie, thee of fruit, er is veel moois om te bekijken en te beluisteren en alle tijd en ruimte om elkaar te ontmoeten of om in stilte een etappe te fietsen. De tocht wordt gehouden rond de dag waarop het op de hele aarde even lang licht als donker is: de equinox. Dit thema staat dan ook centraal deze dag.

Opgeven kan tot 17 september via info@kerkinhetdorp.nl of tel 06 52498157 (Jolanda Tuma). Na afloop is er gelegenheid om een vrijwillige bijdrage te geven voor de koffie, thee en alle andere aangename zaken. De tocht wordt mogelijk gemaakt door Kerk in het Dorp en dankzij alle kerken die we onderweg tegenkomen.

Kerkblad Onderweg, na de zomereditie van drie maanden zal op 27 sept de eerstvolgende Onderweg uitkomen. Kopie kunt u tot 19 sept. voor 18.00 indienen via redactieonderweg@hotmail.com

Zondagavond zangavond. Geert Doornbos heeft geconcludeerd dat de zondagse zangavond met liederen uit o.a. Johannes de Heer nog steeds wordt gewaardeerd. Daarom gaan Henk en hij er nog een tijd mee door. Elke zondagavond van 19.00-19.30 te beluisteren en mee te zingen via kerkdienstgemist.nl

Berichten voor de afkondigingen

Als u iets vermeld wilt hebben in de afkondigingen bij de kerkdiensten dan kunt u dit doorgeven aan Geert Doornbos, bij voorkeur per e-mail: scribakerkraad@gmail.com

Berichten voor de kerkbode

Als u iets vermeld wilt hebben in de Protestantse Kerkbode en via de gemeenteberichten per mail dan kunt u dit doorgeven aan Marleen Stokroos, bij voorkeur per e-mail: m.stokroos@outlook.com

Mede namens de kerkenraad veel goeds en een hartelijke groet, Marleen Stokroos