Menu Sluiten

De bloemen van zondag 8 augustus gingen met een hartelijke groet en medeleven van ons
allen naar Elibert en Leentje Datema, Roordaweg 1 in Tinallinge. Ze werden bezorgd door
Wieke de Boer. Voor zomaar en ook omdat ook bij jullie de jaren beginnen te tellen. Ook
voor jullie geldt dat het ouder worden gepaard gaat met fysiek inleveren. Daarnaast had
coronatijd ook haar impact op jullie. Daarom de bloemen met onze groet en Gods zegen
voor jullie.