Menu Sluiten

De bloemengroet van zondag 5 juni ging met onze felicitaties en hartelijke groet van ons
allen naar Tineke Meinema en haar partner Jan in Kloosterburen. Ze werden gebracht door
Trix Mulder. Op woensdag 1 juni hebben jullie, Tineke en Jan elkaar het ja-woord gegeven.
en dat ook nog eens op de 50ste verjaardag van Tineke. Wij wensen jullie heel veel goeds,
geluk en Gods zegen toe. Dat jullie liefde een kracht mag zijn in jullie bestaan en God jullie
hierin zal vergezellen, bevestigen en voeden. Dit willen we graag met onze bloemen aan
jullie overbrengen.

Op Pinkstermorgen hebben we met veel vreugde de geboorteduifjes aan Dani en Mila v.d.
Veen, aan Jens de Groot en aan Maureen Sportel gegeven. Het was fijn om dit samen met
jullie en met jullie ouders en voor Jens ook samen met Tye, Jens zijn grote broer in
gemeenschap met elkaar zo feestelijk te kunnen vieren. Ook via deze weg wensen we jullie
Gods kracht en zegen toe. Dat jullie allen in (L)liefde en verbondenheid mogen opgroeien tot
mooie gewortelde mensen.