Menu Sluiten

De bloemengroet van zondag 29 mei ging met een hartelijke groet en medeleven van ons
allen naar Henk en Frouke Buist aan de Buizerd. Ze werden gebracht door Suzan Rustema.
Op 21 mei jl. is het 20 jaar geleden dat jullie Annemiek is overleden en 30 mei was haar
geboortedag. Haar leven, haar zijn en haar sterven is altijd bij jullie. Ongetwijfeld soms
schrijnend en soms koesterend. In dit alles denken we aan jullie en bidden we jullie Gods
nabijheid en kracht toe.