Menu Sluiten

De bloemengroet van zondag 27 februari ging met een hartelijke groet van ons allen naar
Mevr. Datema-Kallewaard aan de Vennenweg in Tinallinge. Ze werden bezorgd door Suzan
Rustema. Het ouder worden vraagt haar tol, waardoor het leven zwaarder wordt. Hierin
willen we u een hart onder de riem steken. We bidden u en uw man Gods dragende kracht
toe.

Een tweede bloemengroet ging met onze hartelijke groet en dank naar ds. Harmen Jansen.
Harmen, je gaat aan het einde van je predikantschap nog één keer veranderen van werkplek.
In mei ga je de PGWH inruilen om volledig te gaan werken als interim-predikant op
meerdere werkplekken. Tevens zal je daarmee je functie als consult van onze gemeente ook
beëindigen. Afgelopen zondag ging je voor het laatst voor in onze gemeente als predikant
van onze buurgemeente. Met onze groet willen we je alvast bedanken voor al je inzet en
betrokkenheid bij de gemeenteontwikkelingen in Baflo. We wensen je veel goeds toe met
het afronden van je werkzaamheden en contacten binnen de PGWH en alvast alle goeds op
je nieuwe werkplekken. Dat hierin Gods zegen met je mee zal gaan.