Menu Sluiten

De bloemengroet van zondag 24 april ging met een hartelijke groet van ons allen naar Harm
en Antje van der Kooi-Fokkens aan de Wilhelminalaan. Ze werden bezorgd door Trix Mulder.
Als steun en blijk van medeleven in een spannende periode van jullie leven. We wensen
jullie hierin veel goeds en de nabijheid van God en mensen toe.