Menu Sluiten

De bloemengroet van zondag 15 mei ging met een hartelijke groet en medeleven van ons
allen naar dr. Heath en haar partner aan de Kruisstraat. Ze werden bezorgd door Trix
Mulder. Met de bloemen willen we jullie graag laten weten dat we aan je/jullie denken. Het
was goed om even een pas op de plaats te maken na zoveel intensieve zorg tijdens
coronatijd. We hoorden van Trix dat jullie blij verrast waren en de steun/groet enorm
waarderen. En jullie graag hierbij je dank willen overbrengen. Fijn dat het jullie goed heeft
gedaan!