Juni

Mei

1

Kerkdiensten

Kerkdiensten

2

Verjaardagen

Verjaardagen

3

Bloemengroet

Bloemengroet

4

Gemeenteleden elders

Gemeenteleden elders

5

Woorden voor Onderweg

Meeleven/Informatie

6

Meeleven/Informatie

Woorden voor onderweg

7

In memoriam

In memoriam's

8

Omzien naar elkaar

Tijd van leven

9

Gedicht

Online erediensten

10

Berichten  kerkenraad

Actie bloemenfonds.

11

Berichten kerkrentmeester

Geen Computer???

12

Diaconie

Een tuin van vrede.

13

Pastoraat

Jop Jeugdwerk

14

Gedicht: Een nieuwe tijd

Kerk in actie

15

Bedankt

‘golf van hoop’

16

Ik zie er niks in ….

Klokkenmaker

17

 Pinksteren

De regenboog

18

4 Mei

19

Concordia

20

Inlia

21

De vlinder

22

Kleurplaat

23

24

 

Website van de kerk:  www.pgbaflo.nl

 

Van de redactie:

 

Voor alle bezorgers van het kerkblad ‘Onderweg’:

Zolang er geen kerkdiensten gehouden worden, kunt u het kerkblad na telefonische afspraak ophalen bij dhr. G.J. Sikkema: 06-11094344

(Het eerstvolgende kerkblad ligt klaar op zondag 5 Juli 2020 in de hal van de kerk. Bent u als bezorger deze zondag niet in de kerk, dan kunt u de boekjes afhalen bij Geert Jan Sikkema, Gebr. Gootjesstraat 39, telnummer 06-11094344 / 0595-424222. Voor vragen en klachten over de bezorging kunt u ook terecht op bovenstaand adres).

 

Kopij voor het nummer van juli /Augustus/September kunt u inleveren tot zaterdag 27 Juni voor 18.00 uur via redactieonderweg@hotmail.com

(NB! : in het vervolg mag dit als bijlage op A4-formaat)

 

  via: redactieonderweg@hotmail.com

 

Als gift voor ‘Onderweg’ kunt u het volgende rekeningnummer gebruiken: IBAN-rekeningnummer: NL90 RABO 0304900184

 

 (Per uitgave is dit ongeveer € 1,00 … er zijn 10 nummers per jaar)

 

Website van de kerk: www.pgbaflo.nl

 

-Actueel nieuws

-Contactadressen

-Kerkdiensten

-Alles uit ‘Onderweg’

-Het kerkrooster voor het hele jaar

-Etc., etc.

 

G. Bregman en PJ.Berghuis