Welkom op de site van onze kerk.

 

Abonneer u nu op de kerkbodeberichten !

 

Geef uw e-mailadres door aan info@pgbaflo.nl en u ontvangt iedere week op uw mail de kerkbodeberichten en evt. nieuwsbrieven van onze gemeente.

 

Wanneer u een kerkdienst nogmaals wilt horen klik dan op de knop "Kerkdienst gemist"voor een live dienst of een eerdere opgenomen dienst.

 

 

 

 

Gemeentebericht Protestantse Gemeente Baflo c.a.

 

Eredienst op zondag 5 juli om 09.30 in de Immanuelkerk

Voorganger: Marleen Stokroos

Organist: Arie v. Wijk

Lector: Alies Westerdijk

Koster: nog onbekend

Collecten: 1. Kerk, 2. Kerk in Actie Diaconaat

Peuteroppas: Rianne Edeler en Nadine v.d. Wal

Kindernevendienst: Linda en Elise v.d. Wal

De eerste dienst die we weer in gezamenlijkheid mogen vieren. In deze dienst zal Anja Prins aftreden van haar functie als diaken. Mischien gaan we ook stilstaan bij het stoppen van Elena Kuizenga als leiding van de kindernevendienst. Daarnaast zullen we het overlijden van Bram Afman gedenken. En de kinderen gaan natuurlijk iets doen met alle gekleurde vlinders. Kortom de dienst staat in het teken van onze verbondenheid met elkaar. Wij nodigen u allen van harte uit om dit alles mee te vieren en gedenken. In levende lijve of als die stap voor u toch te groot blijkt dan online.

 

Eredienst op zondag 12 juli om 11.15 in de Immanuelkerk

Voorganger: Ds. G.J. Weessies

Organist: Lien Boer

Lector: Theresia Sportel

Koster: Jannie Dijkman

Collecten: 1. Kerk, 2. Diaconie

Gedurende de zomervakantieperiode is er geen kinderoppas en kindernevendienst.

De diensten zullen verlopen volgens de richtlijnen van het RIVM en PKN. Als het goed is hebt u hierover een nieuwsbrief ontvangen. Als u deze niet heeft ontvangen neem dan contact op met uw wijkmedewerker om de brief alsnog te krijgen. Lees de nieuwsbrief goed door en meldt u aan als u de dienst wilt bijwonen. Wij hopen u allen te ontmoeten! Als u voordien nog vragen of angst heeft dat u weerhoudt maar toch graag wilt komen, schroom dan niet om contact op te nemen met uw wijkmedewerker, kerkenraadslid of onder getekende. Een gesprek hierover kan soms helpen.

 

Medeleven met elkaar

De bloemengroet van zondag 21 juni gaat met een hartelijke groet van ons allen naar de familie D. Meima (Margrietlaan 27). “Gewoon” om jullie een hart onder de riem te steken en te laten weten dat we aan jullie denken want het ouder worden gaat zo gepaard met haar beperkingen. Jullie leven is hierdoor niet altijd even gemakkelijk. We wensen jullie hierin alle goeds en Gods kracht toe.

De bloemen van zondag 28 juni gingen met een hartelijke groet van ons allen naar Theresia Sportel (Maarweg 6). Theresia je moest afgelopen week een ingreep in het ziekenhuis ondergaan. Dit zou al eerder maar door de komst van corona heeft het op zich laten wachten. Tot nu toe is alles goed gegaan. We wensen je een succesvol herstel toe en dat de aanleiding hierdoor voorbij is gegaan. Daarnaast willen we je ook bedanken voor al je werk die je verzet voor Onderweg. Je doet de redactionele werkzaamheden nu al ongeveer anderhalf jaar. En sinds dit jaar is het maken van het kerkrooster erbij gekomen. We zijn blij met je! en wensen jou en Albert alle goeds en Gods levenskracht toe.   

 

Gods levenskracht en nabijheid wensen we natuurlijk iedereen toe. Zeker aan hen die het moeilijk hebben. We staan opnieuw voor een overgangstijd. Het leven krijgt met alle versoepelingen weer een nieuwe wending. Een wending dat lucht geeft, maar ook nieuwe onzekerheden. Daarnaast gaat het gewone leven met alles wat daarin gebeurt gewoon verder. Ik heb de volgende woorden al een tijdje niet meer gebruikt. Het wordt tijd om ze weer eens aan te halen. Want ook nu denken we aan allen die zich zorgen maken om hun gezondheid of om de gezondheid van geliefden en anderen die na aan het hart liggen. Mensen die inleveren op gezondheid en/of in afwachting zijn van operaties, uitslagen, verder vervolg van behandeling. Mensen die zich andere zorgen maken t.a.v. het leven en/of je dagelijks doen en laten. In dit alles bidden wij u allen liefde, kracht en Gods nabijheid toe.

 

Mededelingen en aankondiging

Vakantie Marleen Stokroos. We staan vlak voor de zomervakantie. Een vakantie die hoe dan ook, of je nu weggaat of thuisblijft anders zal zijn dan anders. Maar even de lat verlagen en andere dingen kunnen doen is fijn. Ik heb vakantie van 6 juli t/m 26 juli. Als u in die periode zorg rondom een uitvaart of ander pastorale zorg nodig heeft die niet kan wachten, dan kunt u contact opnemen met Johan van de Leij (0595-423961). Hij benaderd dan een vervangende collega van mij. Ik wens alle anderen die vakantie hebben/krijgen via deze weg alvast een goede tijd toe.

 

Op 5 juli zal de eerstvolgende Onderweg weer uitkomen. Postbodes houdt u er weer rekening mee om ze rond te brengen.

 

Berichten voor de afkondigingen

Als u iets vermeld wilt hebben in de afkondigingen bij de kerkdiensten dan kunt u dit doorgeven aan Geert Doornbos, bij voorkeur per e-mail: scribakerkraad@gmail.com

Berichten voor de kerkbode

Als u iets vermeld wilt hebben in de Protestantse Kerkbode en via de gemeenteberichten per mail dan kunt u dit doorgeven aan Marleen Stokroos, bij voorkeur per e-mail: m.stokroos@outlook.com

 

Mede namens de kerkenraad alle goeds en hopelijk tot ziens op 5 juli.

Marleen Stokroos